Få kan förneka den starka närvaron av tobak och nu senare, vaping, i media. Detta gäller inte minst i musikvideors färgstarka värld. I denna artikel dyker vi djupt in i hur denna representation utvecklas och påverkar det bredare samhället. Musikvideor har länge tjänat som en spegel för samhällets trender och attityder. Från rökfyllda jazzklubbar i svartvita videor till moderna popstjärnor, nu omgivna av färgglada vape.

Tobak i Taktens Tider

Jazzkulturturen är förknippad med tobak.

I tidiga musikvideor, särskilt under rockens och jazzens guldålder, var tobaksrökning lika vanlig som att rulla en trumtrissa. Det var ett tecken på coolhet och rebellisk attityd, en symbol för frihet och motstånd mot etablerade normer. Icke desto mindre, med en växande medvetenhet om tobakens hälsoeffekter började dess framställning inom media att förändras.

Vaping intar Scenen

Medan tobakens närvaro började minska, har vaping dykt upp som en ny aktör på scenen. Vapes, eller elektroniska cigaretter, är enheter som designats för att efterlikna rökning av traditionella cigaretter. Istället för att bränna tobak använder vapes en batteridriven mekanism för att värma upp en vätska, vanligtvis kallad e-juice eller vätska, som innehåller nikotin, smakämnen och andra kemikalier. När vätskan hettas upp omvandlas den till en ånga som användaren andas in, vilket ger en liknande upplevelse som att röka traditionella cigaretter.

Detta kan delvis förklaras med att vaping, trots hälsorisker, av många ses som ett “säkrare” alternativ till traditionell tobaksrökning. Dessutom ger ångan från vapes en visuell effekt som är mycket attraktiv i musikvideor. Flera kända artister har använt vapes i sina videor, vilket bidrar till att normalisera och romantiserar dess användning. Läs mer om vapes och e-cigaretter hos Eciggonline. Ett exempel av en musikvideon som innehåller vapes är videon för låten ‘I’m the One’ av DJ Khaled (med Justin Bieber).

Mediebildens Påverkan: Är det Bara Show?

Musikvideor kan ses som harmlös underhållning, men de har en mycket stark påverkan på tittarnas uppfattningar, särskilt bland yngre publik. Nästan en fjärdedel (23%) av musikvideor för de bästa låtarna på Billboard 2020 skildrade tobaksbilder, och dessa videor sågs mer än 6 miljarder gånger på YouTube. Det finns oro för att glorifiering av tobak och vaping i dessa videor kan leda till ökad användning, särskilt bland unga människor. Det är därför viktigt att vi fortsätter att diskutera och utvärdera hur dessa substanser framställs i media.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *